Khi thời sinh viên anh chàng này rất được lòng mấy em gái cùng trường bời vì sự đẹp trai học giỏi cộng thêm sự khôn khéo trong ăn nói, điều đó đã có mấy em đã tự đưa cái lồn của mình cho anh đút vào đó, tôi cũng tôi muốn mình là anh chàng đó bời vì rất nhiều gái theo rồi được thử rất nhiều cái lồn đẹp.

Khi đó anh đang đi bơi trong trường và đã có một em đến gần rồi tự hôn anh, đúng lúc anh muốn cùng một người con gái nào đó làm chuyện này ngay tai đây.

Anh rất nhanh đã cởi hết quần áo của em gái này ra rồi cho em thấy được sự sung sướng khi con cu của anh đút vào.

Tags:

,