Tống cu vào mặt con bạn cùng lớp. Hết giờ học trên đường đi học về, mới học được thuật thôi miên. Nhân tiện gặp được đưa cùng lớp đã thích bao lâu nay mà tán mãi không đổ. Không đổ thì dùng cách khác bắt phải đổ. Hay phết thôi miên song bảo gì cũng nghe, đưa vào nhà nghỉ luôn tống cu vào mồm không yêu mà được. Nhanh tróng mà không phải tán nhiều, nhưng cũng rất rễ đi tù đấy. Rất chi là đã tuy không trinh phục được trái tim em nhưng, đã trinh phục được cái lồn lồn của em. Rồi trái tim và tâm hồn của em sẽ thuộc về mình sớm thôi. Thôi miên địt cho vài lần là yêu ngay mà cách tán gái cho các bạn không biết tán gái đấy.

Tags:

,