Thằng sếp mắt dậy cu dài như tầm điếu. Ông sếp tôi rất là khó tính trong công việc luôn bắt ép cấp dưới làm việc không ngừng nghỉ. Ai mà vi phạm lỗi gì là ông ta đuổi việc luôn. Nay trên đường đi lam do tắc đường nên đến muộn, nên đã bị ông ta gọi lên đuổi việc. Cầu xin ông ta mà không thể nào được, không được thì dùng mỹ nhân kế. Quả nhiên đàn ông không thể qua ải mĩ nhân mà, đàn ông thằng nào trả dâm dê khốn nạn. Thấy lồn là cứng con cu mà con mắt, gã sếp tôi không ngoại lệ. Mới nói hết câu hắn đã đè ra liếm lấy liếm để cái lồn tôi, địt không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Tags:

,