Khi đo tôi đang trên phó gặp cô gai đang đứng một mình tôi đến làm quen mới biết em mới đến thành phố này. Chỉ vì qua tin tưởng người khác mà em đã bị mất hết tiền và giờ không biết đi đâu, tôi liền bảo em về nhà mình rồi tìm cho em một công việc đẻ miu sống bản thân, em đã rất tin tưởng về tôi, sau đó tôi và cô ấy  đã yêu nhau cô ấy lấy cai thân thể của mình dể chứng minh với tôi, nhìn thân hình cô ấy rất đẹp, khi có ấy ở nhà tôi chưa từng làm gì cô ấy và  đó là niềm tin cô ấy đã chao cho tôi.

Tags:

,