Tag: Nữ đồng nghiệp

Em nhân viên làm tình cho sếp của mình

Gia đình thì đang tron tình trạng vô cùng khó khăn nên tôi đã phải thăng ca suốt ngày để trả nợ. Nhưng dù có cố gắng như nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể trả được hết điều này đã khiến tôi rơi vào tuyệt vọng. Nh...