Tag: dục vọng

Chơi cô bạn thân trong nhà nghỉ vì chơi game ngu

Hắn là một tay mê game online nặng, tình cảm thì không có. Có mỗi đứa bạn thân là chơi với hắn, vì hắn chơi game giỏi và cô thì chơi rất gà. Hôm trong lúc kéo rank cô chơi gà khiến cả đội bị thua. Hắn rất cáu nên giận...