Tag: địt vợ của bạn

Đưa bạn thân về nhà chơi và bạn địt luôn cả vợ mình

Anh ấy có một người bạn khá thân từ thời còn nhỏ. Cũng khá lâu rồi chưa gặp lại nhau lần này anh bạn đấy từ quê lên và muốn ngỏ lời ở nhờ. Vì là bạn thân lên anh cũng không nghĩ gì mà cho người bạn đấy về nhà mình. ...