Tag: cu to như điếu

Thằng sếp mắt dậy cu dài như tầm điếu

Thằng sếp mắt dậy cu dài như tầm điếu. Ông sếp tôi rất là khó tính trong công việc luôn bắt ép cấp dưới làm việc không ngừng nghỉ. Ai mà vi phạm lỗi gì là ông ta đuổi việc luôn. Nay trên đường đi lam do tắc đường nên ...