Tag: bạn học

Tống cu vào mặt con bạn cùng lớp

Tống cu vào mặt con bạn cùng lớp. Hết giờ học trên đường đi học về, mới học được thuật thôi miên. Nhân tiện gặp được đưa cùng lớp đã thích bao lâu nay mà tán mãi không đổ. Không đổ thì dùng cách khác bắt phải đổ. Hay ...