Tag: Anh chàng tự kỉ

Cô bác sĩ già bấn địt và anh chàng tự kỉ

Do vấn đề đầu óc không được minh mẫn và mắc chứng bệnh tự kỉ. Gia đình anh ấy đã tìm đủ mọi cách để chưa trị nhưng cũng trong vô vọng. Cho tới một hôm nhờ một người quen chỉ dẫn tới một cô bác sĩ tâm lý. Ở đây biểu hi...