Đây là lần đầy tiên tôi thấy được người con gái xinh đẹp này lại có cái lòn nhậy cảm đến vậy, tôi cũng chắc chắn một điều là anh chàng này cũng rất bát ngờ về đều đó. Khi hai người đã yêu nhau rất lâu nhưng không làm chuyện đó bao giờ, với một người con gái xinh đẹp như em tuy rất muốn làm chuyện đó nhưng khổng thể nào mà chủ động về chuyện đó. Khi đó là lần đầu tiên hai người cho nhau cảm giác sung sướng khi bên nhau, một khi đã được sung sướng đến như vậy thì không bao giờ họ sẽ dừng lại vào một hôm như thế này được.

Tags:

, ,