Warning: A non-numeric value encountered in /www/wwwroot/xoinong.com/wp-content/plugins/player/includes/getlink.class.php on line 43

Bố mẹ đi làm ăn xa nên tôi và nên là người nuôi nấng tôi như ngày hôm nay, đối với tôi ông như là người ông cũng là người cha của tôi vậy nên tất cả lòng kính trọng tôi đều dành cho ông. Nhưng cũng vì điều đó mà khiến tôi chờ thành con người như ngày hôm nay. Nhưng nó cũng có hai mặt vì nó giúp tôi biết được cảm giác sung sướng khi làm tình nhưng tôi làm tình với chính người ông của mình. Ngày hôm đó khi đang làm việc nhà thì ông đã đẩy tôi vào giường và dùng con cặc uy hiếp tôi, đành bất lực nằm yên cho ông địt mà thôi.