Khi cuộc sống khó khăn, em cũng phải chịu làm tình với hai anh sếp của mình lúc đó. Em là sinh viên mới ra trường, bởi vì thế nên rất cần mọt công việc để lo cho cuộc sống. Không ngờ khi vào công ty này lại phải làm nô lệ tình dục của hai anh sếp của mình.

Đó là khi em vào khách sạn, rồi cùng hai anh làm tình. Hai anh đã làm tình với cái lồn đó, thực sự những điều đó làm cho em cũng rất thỏa mãn với lần quan hệ này. Khi em cũng là một người con gái đã bao lâu nay không được sướng với tình dục.

Sau hôm đó, 3 người đã rất nhiều lần làm tình với nhau.

Tags:

,