Em gái đơn thân ở một mình và bị tên trọn cưỡng hiếp. em là một cô gái đơn thân do công tý đã chuyển đến bộ phận khác ở công ty mới nên cô đã cách xa chồng mình để đến công ty mới, do là người mới đến tôi đã hỏi nhờ mấy người gần công ty đẻ thuê nhà và đã có người giới thiệu đến phòng mới may mắn thay là gần công ty, và hôm đó tôi đi làm như mọi khi vừa về đến cửa phòng có người đẩy tôi vào phòng cưỡng bức, Tôi cố gắng lấy điện thoại gọi người nhung không thể gọi được vì anh ta dằng điền thoại ra rồi bắt đầu địt tôi, từ đó cứ cách mấy hôm anh ta lại đến bắt tôi làm tình cho anh ta.

Tags:

,