Này anh chàng này có đi ra ngoài, nhưng không mặc một bộ vest như chủ tịch thường ngày nữa.

Thực chất ra thì ngày đó anh phải làm thế, bởi vì anh chưa hiểu được rõ tính cách của cô em thư kí của mình.

Không biết là cô ấy có tốt tính hay không, nhưng rồi, cho tới một ngày thì cuối cùng anh cũng đã thử lòng thành công.

Rồi gọi cô ta tới nhà của anh để thường cho cô.

Cô lúc đó đến cứ tưởng bàn công việc nhưng mà không phải.

Nhưng sau khi sang đó thì cô mới biết được hết ự thật.

TÍnh ra người con gái có xăm vẫn là người tốt tính, hơn những người không xăm mà sống bẩn.

Thế nên anh nhân cơ hội đó mà thưởng cho cô em thư kí này vài phát địt cực mạnh.

 

Tags:

,