Anh em tốt của tốt dùng chung. Là anh em với nhau có gì khó khăn hoạ nạn, sướng vui chia sẻ lẫn nhau. Kể cả cô vợ của mình, tôi sinh lý thi yếu con vợ tôi thi cao nên không thể đáp ứng được. Nghĩ ngay đến thằng bạn thân của mình ngày sưa đã thề hứa với nhau chia sẻ buồn vui. Nay tôi mệt qua rồi nên bao anh bạn thân đến chịu sự dầy vò của con vợ tôi. Đúng là bạn tốt nó địt con vợ tôi cả một buổi, chả bù cho tôi mấy phút đã ra rồi. Khiến con vợ tôi tối đến nó đi lại khó khăn quá, kêu em rát hết lồn vì thằng bạn anh. Cu vùa to địt lại khoẻ như thế ai mà chịu được cơ chứ.

Tags:

,